Velkommen til Rorbuda

I Herøy finn du mange perler, og ei av dei finn du på Herøy Kystcamp i Leinevika. Rorbuferie her er ei eiga oppleving. Rorbuda er i 2. etasje på ei gamal sjøbud som er restaurert.

Med storhavet og Sunnmørsalpane som nærmaste naboar er Herøy Kystcamp eit glimrande utgangspunkt for friluftsaktivitetar på Sunnmøre. Her har ein alle muligheiter til å fiske i sjøen og vandre i fjellheimen. Ute i havgapet finn du fugleøya Runde. I hekkesesongen, fra april til august, bur og hekker omkring 500 000 fugler på Runde. Runde er det einaste store fuglefjellet i Sør-Norge, og er eit glimrande turmål. Vi håper du finn plassen vår interessant å besøke.